• Basismodule

Card image cap

Starten doet u met een goede basis. Deze module bevat klanten, leveranciers, prospecten, contactpersonen en producten.

Klanten

De module klantenbeheer bevat:

Vanuit de klantenfiche zijn gegevens te raadplegen en af te drukken aangaande andere modules van de software zoals openstaande facturen, omzetgegevens ...

Leveranciers

De module leveranciersbeheer omvat:

Vanuit de leveranciersfiche zijn gegevens te raadplegen en af te drukken aangaande andere modules van de software, zoals openstaande facturen, omzetgegevens …

Prospecten

De module prospectenbeheer (alle gegevens van ondernemingen en personen die noch klant noch leverancier zijn, vb. prospecten) omvat:

Vanuit de prospectenfiche zijn gegevens te raadplegen zoals openstaande of uitgevoerde afspraken.

Producten

De module producten kan bestaan uit een klein aantal schermen, maar kan ook zeer uitgebreid zijn. Enkel de modules die nuttig zijn worden opengezet, zodat het totaal overzichtelijk blijft.

Deze module omvat: