• CRM

Card image cap

Contactpersonen

Om iedereen doelgericht en efficiënt te laten samenwerken in uw onderneming, is een centralisatie van de contactpersonen, met alle informatie, noodzakelijk.

Contactverslagen & TODO's

De contacten, hetzij telefonisch, via mail of ter plaatse kunnen geregistreerd worden.

Bij elk contact kan je noteren wat werd besproken, maar even belangrijk, wat de volgende stap dient te zijn. Wanneer deze uitgevoerd is, kan je aanduiden dat dit gebeurd is.

Op die manier bekomt de gebruiker een overzicht van welke stappen hij nog dient uit te voeren en tegen wanneer.

Opportuniteiten

Een opportuniteit is een mogelijke interesse in één of meerdere producten die uw onderneming aanbiedt. De informatie over de onderneming die de interesse vertoont, wordt geregistreerd onder ‘prospecten’.

Op het ogenblik dat de interesse concreet wordt, wordt een opportuniteit aangemaakt. Opportuniteiten kan je opvolgen en je kan er als vertegenwoordiger op werken.

Alerts

In een onderneming kan veel fout gaan, en vaak weet de gebruiker dit te laat om de juiste actie te ondernemen. Hiervoor ontwikkelden wij deze module.

Elke nacht wordt gecontroleerd of er bepaalde deadlines bereikt zijn. Indien dit het geval is, wordt de gebruiker verwittigd. Enkele voorbeelden ter verduidelijking:

Campagnes

Met deze module worden adressen of e-mails geselecteerd uit de database die aan bepaalde criteria voldoen. Het resultaat wordt ofwel: