• Contracten

Card image cap

Aankoopcontracten of prijsafspraken met leveranciers

Aan de aankoopzijde kan men prijsafspraken ingeven met leveranciers al dan niet gekoppeld aan een af te nemen hoeveelheid. Deze prijsafspraak geldt voor een bepaalde periode.

Verkoopcontracten Of Prijsafspraken Met Klanten

De module verkoopcontracten omvat: