• Financiën

Card image cap

Projectbeheer

Gedurende de volledige bedrijfsflow kan een project aan een document worden gekoppeld.

De module projectbeheer brengt al deze informatie samen zodat de gebruiker een totaal financieel beeld krijgt van het project.

Vertegenwoordigersopvolging

Een vertegenwoordiger kan aan een klant of een document worden gekoppeld, zodat men de cijfers per vertegenwoordiger kan opvragen en eventuele commissielonen kan berekenen.

Versturen Van Maningen

Betalingen kunnen op alle niveaus in het pakket worden ingegeven, of eventueel ingelezen vanuit een boekhoudpakket, zodat men te allen tijde een zicht heeft op de openstaande facturen.

De module voorziet in het bijhouden van een historiek van de maningen, verschillende niveaus in de rappels en een kosten-en intrestberekening.

Jobregistratie

De gebruikers specifiëren waaraan ze hun tijd op de werkvloer besteden. De gewerkte uren worden toegewezen aan projecten, werkorders of productieorders.

Het belangrijkste voordeel is dat men de toegevoegde waarde van elk personeelslid kan opvolgen.

Wij beschikken over systemen om dit op de werkvloer te registreren, maar ze kunnen ook geïmporteerd worden uit andere systemen, zoals bv. Track en trace systemen in voertuigen.

Aanwezigheidsregistratie

De aanwezigheidsregistratie is een vervolg van de jobregistratie. Wanneer personeelsleden nauwkeurig hun prestaties registreren, vormt dit de basis van hun aanwezigheid en de uitbetaling van de lonen.